Uudenlaista puurakentamista Blue Industry Parkin kylkeen

  • Pernoon rakennetaan kaksi puukerrostaloa ja päiväkotirakennus
  • Päiväkodin suunnittelu ja tuotanto perustuu algoritmien hyväksikäyttöön
  • Mallilla tähdätään kansainvälisille markkinoille

Rakennus-Salama rakentaa Pernoon kaksi Lundén Architecture Companyn suunnittelemaa puukerrostaloa ja päiväkotirakennuksen. Asuntoihin sijoittuu Forenomin tarjoamaa majoituspalvelua, joka on lähtökohtaisesti suunnattu telakan työntekijöille. Ruotsinsalmenkadulle rakennettavien kerrostalojen päärakennusmateriaali on puu. Arkkitehtonisilla ratkaisuilla on pyritty löytämään laadukas ja kilpailukykyinen vaihtoehto teräsbetonirakentamiselle.

– Haluamme osoittaa, että Suomessa on mahdollista toteuttaa puurakennuksia taloudellisesti laatu- ja ympäristöasioita korostaen, sanoo Rakennus-Salaman toimitusjohtaja Jori Salama.

Päiväkoti pohjautuu uuteen puurakennusinnovaatioon

Kerrostalojen yhteyteen rakennettava päiväkoti perustuu Lundén Architecture Companyn kehittämään kestävään ja ekologiseen puukuorirakenteeseen. Kehitystyössä on ollut mukana tiiviisti myös kansainvälinen tutkijaryhmä Aalto yliopistosta ja Ramboll Finland Oy:sta. Rakennustavan suurin etu on mahdollisuus muodostaa monimutkaisia vapaamuotoisia rakenteita yksinkertaisista suorista puusauvoista.

– Rakennuksen suunnittelu ja tuotanto perustuu algoritmien hyväksikäyttöön. Tietokoneohjelmointi mahdollistaa uudenlaisen puuarkkitehtuurin luomisen, joka on kustannustehokasta toteuttaa, kertoo Lundén Architecture Companyn perustaja Eero Lundén.

Päiväkoti toimii pilottihankkeena uudelle rakennusjärjestelmälle. Tavoitteena on tuottaa toteutusmalli Hönnä-rakennukselle, joka on parametrinen oppimisen ja leikin tila. Mallilla tähdätään Suomen lisäksi kansainvälisille markkinoille.

– Puurakennustuotteilla on mahdollista saavuttaa globaalit vientimarkkinat. Suomessa on kehitettävä pitkälle jalostettuja valmiita ja laadukkaita vientiin sopivia kokonaisuuksia. Osaamista meillä on riittävästi, mahdollisuuteen on nyt tartuttava, kertoo Jori Salama.

Rakennushanke tukee Blue Industry Parkia

Turun telakan läheisyyteen rakennettavasta Blue Industry Parkista tavoitellaan meri- ja teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin vastaavaa Euroopan johtavaa tuotantokeskittymää. Blue Industry Parkin kilpailuetuna on yritysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistoiminnasta syntyvä synergia. Alue palvelee kaikenkokoisia yrityksiä ja vahvistaa Turun seudun teollisuuskeskittymien kokonaisuutta.

– Tavoitteena on luoda toimintaympäristö jopa 100 yritykselle ja 10 000 työntekijällle., sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

– Suuri työntekijämäärä huomioiden telakan alueelle lisääntyvä asuntorakentaminen on erittäin tervetullutta, Kyynäräinen jatkaa.