Turun ammattikorkeakoulun uuden kampuksen peruskivi muurattiin

  • Turun AMK:n uusi kampusrakennus nousee Turun tiedepuistoon
  • Rakennukseen sijoittuu 2 000 opiskelijaa ja 350 työntekijää
  • Sijainti edistää monialaisuutta, yritysyhteistyötä ja verkostoitumista

Turun ammattikorkeakoulun uuden kampusrakennuksen peruskivi muurattiin perinteikkäin menoin 18.4. kampuksen työmaalla Joukahaisenkadulla.

Uusi kampusrakennus kokoaa Turun ammattikorkeakoulun toiminnot samaan paikkaan uuteen kampukseen Turun tiedepuistoon. Ammattikorkeakoulu tulee kiinteistöön vuokralaiseksi Turun Teknologiakiinteistöjen toimiessa omistajana ja vuokranantajana.

Rakennukseen sijoittuu noin 2 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 350 työntekijää. Uusi rakennus on osa Turun kaupungin kärkihanketta, jolla se tehostaa toimintaa ja keskittää AMK-koulutuksen tiloja tiedepuistoalueelle.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve iloitsi puheessaan tiedepuistoalueen nopeasta kehittymisestä ja kaupungin kärkihankkeen etenemisestä.

– Näen tiedepuiston jopa Turun tärkeimpänä kärkihankkeena, sillä alueen toimijat muodostavat ennennäkemättömän ammattilaisten yhteisön unohtamatta tulevaisuuden osaajia eli opiskelijoita. On hienoa olla tekemässä täällä yhteistä tulevaisuutta, Arve sanoi.

Uuden kampusrakennuksen pinta-ala on 18 400 bruttoneliötä. Se sisältää sekä yksilölliseen että yhteistoiminnalliseen oppimiseen soveltuvia luokkahuoneita, luentosaleja ja ryhmätyötiloja sekä erilaisia laboratoriotiloja, kuten akustiikka-, tehoelektroniikka- ja betonilaboratoriot. Lisäksi rakennuksessa on toimistotiloja, yhteistä monikäyttötilaa sekä tilat muun muassa ravintolalle, liikunnalle ja pysäköinnille. Turun ammattikorkeakoulu keskittää uuteen rakennukseen koko tekniikan alan opetuksen.

– Uuden kampuksen myötä opiskelijat ovat tiiviisti samalla alueella, mikä kehittää osaltaan eri alojen opiskelijoiden välistä toimintaa. Uusi rakennus tulee myös muuttamaan opiskelun toimintakulttuuria, kun uudet oppimisympäristöt tulevat tutuiksi. Meille on tärkeää, että eri alojen opiskelijat pääsevät tekemään yhä enemmän poikkialaisia projekteja ja myös verkottumaan jo opiskeluaikana alueen yritysten kanssa, Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila iloitsi.

Turun ammattikorkeakoulun uusi kampus valmistuu vuonna 2020.

Kampuksen rakentaminen alkoi syksyllä 2017. Rakennus valmistuu vuoden 2020 keväällä, ja opiskelijat pääsevät uusiin opiskelutiloihin saman vuoden syksyllä. Hanke toteutetaan KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttövalmiiksi saakka taloteknisine järjestelmineen.

– Kampus on Teknologiakiinteistöille hyvin tärkeä hanke, sillä yhtiö on perustamisestaan lähtien tähdännyt sen toteutumiseen. Yhteistyö niin YIT:n kuin ammattikorkeakoulun kanssa on mennyt sujuvasti, ja kampus tulee olemaan uusinta uutta niin tilojensa kuin toimintojensa puolesta, kertoi Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.