Life Science -toimialalle oma mentorointipalvelu

  • Suomalaiset Life Science -toimijat ovat avanneet mentorointipalvelun verkossa
  • Maksuton palvelu tukee tutkimusten kaupallistamista ja startup-yritysten kehittämistä
  • Turku Science Park Oy on yksi palvelun tuottajista

Suomalaiset Life Science -alan toimialajärjestöt ja fasilitaattorit ovat yhteistyössä rakentaneet nettipohjaisen mentorointipalvelun alan startup -yrittäjille, yrittäjäksi aikoville ja tutkimuksen kaupallistamisesta kiinnostuneille tutkijoille. Palvelun tarkoituksena on välittää alalla pitkään olleiden tietoa ja kokemusta vasta-alkajille ja liiketoiminnan kehittämisessä apua kaipaaville. Palvelu on käyttäjille maksutonta.

Mentorointi on tärkeätä tiedon ja kokemuksen välittämistä sitä tarvitseville. Suomessa toimii useita mentorointipalveluita, mutta erityisesti Life Science -alalle suuntautunutta palvelua ei ole ollut aiemmin tarjolla. Suomalaiset toimialajärjestöt Lääketeollisuus ry, Terveysteknologia ry ja Suomen Bioteollisuus ry päättivät yhdessä muiden alan toimijoiden kuten Helsinki Innovation Services, Life Science Accelerator/Turku Business Region ja IBC Finland ry:n kanssa tuottaa erityisesti Life Science -alaan erikoistuneen mentorointipalvelun.

Life Science -alalla on useita erityispiirteitä, jotka vaativat juuri tämän alan asiantuntijoiden kokemusta ja tietämystä mentorointiin. Alalle on tyypillistä pitkät tuotekehityskaaret, jotka vaativat usein perusteellista tieteellistä tutkimusta ja pitkäjänteistä riskirahoitusta. Ala on myös hyvin tarkkaan säädeltyä.

Nyt toteutettu Life Science Mentors – nettipalvelu on tarkoitettu kaikille mm. tutkimuksen kaupallistamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviin asioihin mentorointia kaipaaville tutkijoille, startup-yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille Life Science toimijoille.

Palvelu on nettipohjainen ja mukana olevat tahot toimivat palvelun moderaattoreina ja välittävät rekisteröityneiden mentori-aktori -parien muodostumista. Palvelussa on kiinnitetty huomiota sekä mentoreiden että aktorien yksityisyyden suojaan. Palvelun mentoreina toimivat alalla pitkään toimineet, eri yrityksissä tai organisaatioissa toimineet asiantuntijat.

Life Science Mentors – palvelu on avoinna kaikille ja se on englanninkielinen.

Lisätietoja osoitteessa https://www.ls-mentors.net/ sekä Turku Science Park Oy:ssä Hanna Halmeelta ja Tom Paleniukselta.