Bio- ja lääkealan koulutusta uudistetaan Turun yliopiston johdolla – ministeriöltä 1,18 miljoonaa euroa

  • Opetusministeriö rahoittaa TY:n koordinoimaa bio- ja lääkealan koulutuksen kehittämistä 1,18 miljoonalla eurolla
  • Tavoitteena on edistää biolääketieteen koulutusta ja yritysyhteistyötä
  • Alan osaamistarpeet ovat muutoksessa mm. sote-uudistuksen myötä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1,18 miljoonan rahoituksen Turun yliopiston koordinoimalle bio- ja lääkealan koulutuksen kehittämishankkeelle. Rahoitus on osa hallituksen Korkeakoulutuksen kehittäminen -kärkihanketta. Bio- ja lääkealan hankkeessa mukana ovat Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hanke käynnistyy vuonna 2018 ja päättyy vuonna 2020.

Jobitti-nimisessä hankkeessa kehitetään biolääketieteen koulutusta ja edistetään bioalan opiskelijoiden siirtymistä työelämään yhdistämällä korkeakoulujen opetustarjontaa ja vahvistamalla yritysyhteistyötä.

Kursseja digitalisoidaan, koska teknologia on mahdollistanut alan opiskelun verkossa laboratorioiden rinnalla, mikä lisää valinnanmahdollisuuksia ja joustoa opetussuunnitelmiin. Bioalan tutkimus on potentiaalinen uusien keksintöjen tuottaja, joten hankkeessa lisätään myös opiskelijoiden liiketoimintaosaamista.

– Tavoitteena on synnyttää tehokas koulutusyhteistyöverkosto bio- ja lääkealaa opettavien korkeakoulujen ja niiden kansainvälisten kumppanien välille sekä sitouttaa bioalan yrityksiä entistäkin vahvemmin mukaan yhteistyöhön, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Ministeri on tänään myöntänyt yhteensä 10 miljoonaa euroa bio- ja lääkealan, lääketieteen ja sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen.

– Avustusta saavat hankkeet modernisoivat ja yhtenäistävät sote-alan koulutusta tilanteessa, jossa alan osaamistarpeet ovat erityisesti sote-uudistuksen vuoksi muutoksessa. Rahoitettavilla hankkeilla koulutusta uudistetaan sisällöllisesti ja luodaan uusia toimintamalleja, digitaalisia oppimisympäristöjä ja opintotarjontaa, opetusministeri sanoo.

Lisää päätöksiä rahoitettavista korkeakoulutuksen kehittämishankkeista tehdään pääsiäisen jälkeen. Yhteensä korkeakoulutuksen kehittämisen hankeavustuksina jaetaan enintään 40 miljoonaa euroa.