Lounais-Suomen dataportaali parantaa liiketoiminnan edellytyksiä

  • Uusi dataportaali avaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • Tarjolla oleva data on esimerkiksi tilastotietoja, kuvia ja paikkatietoa
  • Portaali on toteutettu 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa

Varsinais-Suomen liiton yhteydessä toimiva aluetietopalvelu Lounaistieto on julkaissut avoimen datan jakeluun tarkoitetun portaalin. Lounaistieto edistää esimerkiksi julkishallinnon tuottaman paikkatiedon ja muiden aineistojen saatavuutta Lounais-Suomessa, jotta ne olisivat kansalaisten, yritysten, julkishallinnon ja muiden toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä. Dataportaali on alueen yhteinen avoimen datan jakelukanava. Tavoitteena on alueen kehittämisen ja päätöksenteon tietoperustan vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja liiketoiminnan edellytysten parantaminen.

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista tietoa, joka on avattu koneluettavassa muodossa ja lisensoitu siten, että se on vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävissä myös kaupallisiin tarkoituksiin. Avoin data voi olla esimerkiksi tilastotietoa, kuvia tai sijainnin omaavaa tietoa eli paikkatietoa, ja se voi kertoa esimerkiksi ympäristön tilasta, liikenteestä, palveluista tai tapahtumista.

Dataportaali on kehitetty Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteistyönä, 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa. Avoimella lähdekoodilla toteutetussa portaalissa on huomioitu muun muassa mobiilikäytettävyys sekä mahdollisuus tutustua sivuston analytiikkaan. Portaalin jatkokehitys sujuu kustannustehokkaammin kun kulut voidaan jakaa usean toimijan kesken. Yhteistyön etuna on myös se, että kaupunkien metatietomallit eli aineistojen kuvailutiedot ovat uusien portaalien myötä yhteneväiset.

Portaali löytyy osoitteesta data.lounaistieto.fi.