Elisa tuo Turun alueen mobiiliverkkoon 5G-valmiuden

  • Elisa rakentaa Turkuun ja sen lähiseuduille 5G-valmiudet omaavan verkon.
  • Verkko tuo alueelle nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet
  • Viidennen sukupolven verkkoja ja niiden kautta toimivia palveluita kehitetään tällä hetkellä ympäri maailmaa

Elisa uudistaa mobiiliverkkoaan Turun seudulla tuomalla siihen 5G-valmiudet. Hankkeessa nykyiset mobiiliverkon tukiasemien laitteistot korvataan uusimmalla teknologialla. Verkon rakennustyöt alkavat maaliskuussa ja ne valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

– Rakennamme kevään aikana Turun alueelle uusimman saatavilla olevan teknologian mukaisen verkon, joka luo valmiuden 5G-palveluille. Valmius tarkoittaa, että verkkoon voidaan tulevaisuudessa lisätä helposti 5G-palveluiden vaatimia ominaisuuksia kuten moninkertaiset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet viiveet, ja esineiden internetin vaatimia toiminnallisuuksia, Elisan Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Laukkanen sanoo.

Elisa on testannut jo kahden vuoden ajan tulevaisuuden 5G-verkon toteutukseen käytettävää teknologiaa sekä esikaupallisia sovelluksia. Viimeisin testi tehtiin helmikuun alussa, jolloin testattiin lisätyn (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) -sovelluksia maailman ensimmäisessä esikaupallisilla päätelaitteilla toteutetussa 5G-verkossa.

Turku on toinen kaupunki Suomessa, jossa uudenaikainen verkko toteutetaan tässä laajuudessa.

– Olemme edelläkävijöiden joukossa maailmassa 5G-teknologian kehittämisessä. Näitä verkkoja ja niille pohjautuvia palveluita kehitetään tällä hetkellä kiivaasti ympäri maailmaa. Ensimmäisiä esikaupallisia 5G-palveluita tullaan näkemään varmasti jo vuoden 2018 aikana Laukkanen jatkaa.

Mobiiliverkon uusiminen tuo valmistuessaan jo välittömästi etuja alueen asukkaille: uudistettu verkko mahdollistaa käyttäjilleen nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet, jotka tuovat sujuvuutta esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttöön, kuten erilaisten sisältöjen ja suurikokoisten tiedostojen jakamiseen sekä videoiden katseluun ja videoneuvotteluihin.

Perusta älykaupungille

Nyt rakennettava verkko tarjoaa mahdollisuuden tuottaa kokonaan uudenlaisia digitaalisia palveluja kaupunkiseudun asukkaille ja samalla myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille. Elisa on mukana Turun kaupungin Smart and Wise City Turku -hankkeessa, jossa yhdistyvät tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta ja Smart City -konsepti. Keskeisenä mahdollistajana toimii digitalisaatio ja sen synnyttämä data, jonka siirtonopeus kasvaa 5G-teknologian ansiosta moninkertaiseksi.

– On hienoa, että Elisa uusii Turun talousalueen mobiiliverkon ja on sitä kautta tukemassa alueen elinkeinoelämän kehitystä. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa uusien ja entistä parempien digitaalisten palveluiden kehittämisen kaupunkilaisille. Esimerkkejä voivat olla koteihin tuotetut hoivapalvelut, opastamiseen ja liikenteeseen liittyvät palvelut sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät palvelut, Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja Jussi Vira toteaa.

Maaliskuussa alkavan verkon uudistustyön aikana Turun seudun mobiilipalveluissa voi esiintyä lyhyitä alueellisia katkoksia. Asiakkaille tiedotetaan muutoshankkeen etenemisestä monikanavaisesti mm. tekstiviesteillä ja Elisan www-sivuilla: www.elisa.fi/turku ja www.elisa.fi/kartat