Turun seudun koulutusvienti voimakkaassa kasvussa

  • Koulutusvienti toi Turun seudulle v. 2017 yli 5 miljoonan euron tulot
  • Merkittävin toimija alueella on Turun yliopisto
  • Välillisenä hyötynä Turun tunnettuus ja kansainväliset verkostot vahvistuvat

Koulutusviennin taloudellinen merkitys Turun seudulle on kasvanut, ja viime vuonna alueen koulutuksenjärjestäjien toiminta tuotti alueelle jo yli viiden miljoonan euron tulot. Lukemaan on laskettu sekä esimerkiksi koulutusvierailujen ja tutkintojen suorat myyntitulot että koulutukseen liittyvien vierailujen tuomat matkailutulot.

Tuloista merkittävä osa on peräisin Turun yliopiston koulutusviennistä. Turun seudun oppilaitoksista pisin kokemus koulutusviennistä on kuitenkin ammattikorkeakoulu Novialla, joka on aloittanut merenkulkualan koulutusviennin jo viime vuosikymmenen puolivälissä.
– Oppilaitoksilla on hyvät mahdollisuudet koulutusvientiin, kunhan investoidaan resursseihin ja markkinointiin. Suomen ammatillisella koulutuksella on erinomainen maine maailmalla, on vain löydettävä markkinointikanavat ja satsattava tuotteistamiseen, toteaa koulutusjohtaja Per-Olof Karlsson Novian ja Axxellin yhteisyritys Aboa Maresta.

Suorien ja välillisten tulojen lisäksi koulutusvientitoiminta tuo Turun seudulle myös muita hyötyjä.
– Koulutusviennin myötä Turun kansainvälinen tunnettuus ja merkittävyys kasvavat. Se synnyttää uusia kansainvälisiä verkostoja, ja usein kotimaisten yritysten toimintaedellytykset paranevat, kun alueella on jo yhteistyötä suomalaisten oppilaitosten kanssa, muistuttaa johtaja Pekka Sundman Turun kaupunkikehitysryhmästä.

Tiedot perustuvat Turun seudun koulutusvientitoimijoiden yhteistyökonsortio FinnWayLearningin tekemään selvitykseen. Konsortioon kuuluvat Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Novia, Turun Aikuiskoulutuskeskus sekä Ammattiopisto Livia.