Turun yliopiston kauppakorkeakoulu yhteistyöhön seitsemän kansainvälisen suuryrityksen kanssa

  • Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on perustanut tutkimuslaboratorion liiketoimintamurrosten eli disruptioiden johtamis- ja toteutusmallien tutkimiseksi ja kehittämiseksi.
  • Laboratorion keskeisenä kansainvälisenä tutkimuskumppanina toimii Harvard Business School
  • Laboratorion yrityskumppanit ovat Aller Media Oy, Bayer Nordic SE, Oy IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PwC (PricewaterhouseCoopers Oy), Rolls-Royce Oy Ab ja Valmet Automotive Oy.

 

Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion tavoitteena on tutkia liiketoimintadisruptioita ilmiönä ja kehittää liike-elämälle uusia toimintamalleja ja konsepteja tukemaan liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämistä. Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi tekoäly ja koneoppiminen, hinnoitteluinnovaatiot, kilpailukeinot, alustatalous, ekosysteemien muuttuminen sekä organisaatioiden johtaminen disruptiivisessa liiketoimintaympäristössä.

Tutkimusagendaa on työstetty yhdessä yrityskumppanien kanssa, jotka ovat Aller Media Oy, Bayer Nordic SE, Oy IBM Finland Ab, OP Ryhmä, PwC, Rolls-Royce Oy Ab, ja Valmet Automotive Oy.

‒ Yhteiskuntaamme ja liike-elämäämme myllertävät tällä hetkellä useat vahvat muutosvoimat, jotka oikein hyödynnettyinä mahdollistavat liiketoimintaloikkia. Esimerkiksi voimakkaasti kehittyvä nettiteknologia on mahdollistanut muun muassa Airbnb:n, Uberin, Netflixin ja Onnibusin läpimurtoja, taustoittaa Laboratory of Business Disruption Research -tutkimuslaboratorion johtaja Thomas Westerholm Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Laboratorion tutkimusportfoliossa on akateemista perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta yhdessä yritysten kanssa sekä kahdenvälisiä yritysten kehittämiseen keskittyviä projekteja. Ensimmäiset hankkeet käynnistyvät jo keväällä 2018.

‒ Disruptiiviset innovaatiot syntyvät epävarmassa ympäristössä, jossa markkinaa ei aluksi välttämättä ole olemassa, vaan se tulee löytää tai synnyttää. Laboratorion tavoitteena on, että kokeellinen tutkimus ja pilotointi yrityskumppaniemme kanssa luo liike-elämälle malleja kehittää disruptiivisia innovaatioita ja tarttua muutosvoimien luomiin mahdollisuuksiin, Westerholm sanoo.

Tutkimuslaboratorio toimii osana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun CCR-yksikköä (Center for Collaborative Research), joka edistää ja toteuttaa tutkimusyhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden kanssa.

Laboratorion keskeisenä kansainvälisenä tutkimuskumppanina toimii Harvard Business School, joka on innovaatiotutkimuksen huippuyksiköitä maailmassa. Yhdessä HBS:n kanssa laboratorio valmistelee innovaatiojohtamiseen liittyviä yhteishankkeita, joiden on määrä käynnistyä syksyllä 2018.

Teksti: Taru Suhonen, Turun yliopiston viestintä