BalticSatApps-hanke tukee avaruudesta saatavien havaintotietojen kaupallistamista

Viimeisen 30 vuoden aikana Maan havainnointiin on panostettu merkittävästi maailmanlaajuisesti, mutta havaintotietoa ei ole vielä osattu kaupallistaa laajamittaisesti. Euroopan aluekehitysrahasto on rahoittanut havaintotietojen kaupallista hyödyntämistä kiihdyttävää kansainvälistä konsortiohanketta BalticSatApps, jota johdetaan Turun yliopiston Brahea-keskuksesta käsin.

BalticSatApps edistää satelliittidatan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Euroopassa maapallon havainnointia koordinoidaan Copernicus-ohjelmassa, jonka satelliittien avulla saadaan hyödyllistä mittausaineistoa esimerkiksi ympäristön tilasta. Copernicus-ohjelman tuottama tieto on kaikkien saatavilla lähes reaaliajassa. Teknologiset esteet rajoittavat kuitenkin tällä hetkellä käyttäjiä hyödyntämästä dataa täysin mitoin.

– BalticSatAppsin keskeisenä tavoitteena on lisätä Copernicus-ohjelman tarjoaman satelliittidatan hyödyntämistä uusissa liikeideoissa, ja miksei myös yritysten olemassa olevan liiketoiminnan tehostamisessa. Satelliittidatan avulla voidaan ratkaista esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tarpeita. Hanketoimet lisäävät tietoisuutta Copernicus-ohjelmasta Itämeren alueella ja helpottavat ohjelman tarjoaman datan käytännön soveltamista liiketoiminnassa, hankkeen projektipäällikkö Tuomas Ranti kertoo.

Avaruudesta saatavan tiedon hyödyntäminen uusien teknologioiden ja tiedonlähteiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia yrityksille. Satelliittidatan, tarkemmin kaukokartoitustiedon, kaupallistaminen edellyttää kuitenkin Rantin mukaan vahvempia kytköksiä tuotantoketjun alakohtaisiin toimijoihin.

– Lisäksi hanke kiihdyttää kaukokartoitustiedon kysyntää ja siihen liittyvää innovaatiotoimintaa. Järjestämme esimerkiksi sarjan hackathoneja, joissa ideoidaan uusia kaupallisia käyttökohteita kaukokartoitustiedolle, Ranti kertoo.

Eri alojen kansainvälistä yhteistyötä

Kansainväliseen hankkeeseen kuuluu kolmenlaisia organisaatioita. Yhtenä yhteistyötahona ovat Copernicuksesta saatavaa dataa käyttävät organisaatiot, kuten Ilmatieteen laitos Suomessa ja Tarton observatorio Virossa.

– Ilmatieteen laitoksen kansalliset satelliittikeskukset tarjoavat helpon pääsyn Itämeren alueen ja pohjoisen pallonpuoliskon satelliittitietoihin, omistettuihin datatuotteisiin, jotka paljastavat arktisen ympäristön muutokset ja tukevat maailmanlaajuisia arktisten olosuhteiden tutkimusaktiviteetteja. BalticSatApps-hanke on erittäin tärkeä Ilmatieteen laitokselle kansallisen ja kansainvälisen kaukokartoitusinfrastruktuurin etujen maksimoimiseksi suomalaiselle yhteiskunnalle ja taloudelle, Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Ali Nadir Arslan toteaa.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu Turun yliopiston ja Ruotsin avaruushallinnon kaltaisia innovaatioita kehittäviä tahoja sekä Turku Science Park ja vastaavat tiede- tai teknologiapuistot Tartosta ja Krakovasta. Hankkeeseen kuuluu yhteistyötahoja Suomen lisäksi Virosta, Puolasta, Venäjältä ja Ruotsista.

– Copernicus-ohjelma on hyvin tärkeä Itämeren alueelle. Ruotsin avaruushallinto onkin jo perustanut kansallisen tietopankin, josta löytyy Copernicus-satelliittien tuottamaa dataa, jolla voidaan analysoida ilmastonmuutosta, ilmanlaatua sekä saada sekä ennusteita että kattavaa yleiskuvaa katastrofialueista. BalticSatApps parantaa yritysten ja muiden organisaatioiden mahdollisuuksia käyttää dataa yhteiskunnan ja talouden kehittämiseksi, kertoo projektipäällikkö Björn Lovén Ruotsin avaruushallinnosta.

Avoin satelliittidata, minisatelliitit ja yksityisten yritysten kiinnostus mm. asteroidien louhintaan kertoo avaruusliiketoiminnan murroksesta. Myös uusien startup-yritysten on mahdollista menestyä tällä toimialalla, kun se perinteisesti on ollut valtiollisten toimijoiden ja isojen yritysten hallinnassa. BalticSatApps -hanke on osaltaan edistämässä tätä murrosta. Hankkeen toimenpiteet tukevat vastikään perustetun ESA BIC Finland -yrityskiihdyttämön toimintaa, mitä Turku Science Park Oy on mukana toteuttamassa.

BalticSatApps-hanke on käynnissä 1.10.2017 – 30.9.2020 ja sille on myönnetty yhteensä 2,8 miljoonan euron rahoitus. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta: http://balticsatapps.eu.