Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech kehittää yliopistokoulutusta elinkeinoelämän kanssa

FITech -yhteistyöyliopisoton ensimmäisenä tavoitteena tukea Lounais-Suomen talouskasvua lisäämällä tekniikan alan osaajien määrää alueella. FITech Turun johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Elomatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Manner.

Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) aloitti toimintansa 20.11.2017 nimittämällä johtokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Aalto-yliopiston vararehtori Eero Eloranta. FITechinjohtokuntaan kuuluvat sen perustajajäsenten edustajat seitsemästä tekniikan alan yliopistosta, Teknologiateollisuus ry:stä ja Tekniikan akateemiset ry:stä.

Yhteistyöyliopiston ensimmäiselle innovaatioyhteisölle, FITech Turku -hankkeelle, nimitettiin erillinen johtoryhmä, joka koostuu elinkeinoelämän, Lounais-Suomen alueen ja perustajayliopistojen edustajista. Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin Elomatic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Manner.

FITechin tavoitteena on kehittää Suomen innovaatiokykyä korkeatasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan avulla yhteistyössä yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa.  FITechin ensimmäisenä tehtävänä on tukea Lounais-Suomen talouskasvua lisäämällä tekniikan alan osaajien määrää alueella.

– Osaajia tarvitaan useille teollisuuden ja muun liiketoiminnan aloille sekä suuriin että erityisesti myös pienempiin yrityksiin. Positiivisen rakennemuutoksen ratkaisu kestävällä ja innovaatioita ruokkivalla tavalla on myös kansallisen kilpailukyvyn elinehto, toteaa Olli Manner.

– Yliopistojen perinteisen koulutuksen rinnalle on tulossa innovatiivisia yhteistyömalleja yritysten, yliopistojen ja opiskelijoiden yhdistämiseksi. Esimerkiksi kursseihin on tarkoitus integroida projekteja, joissa olisi mukana usean yliopiston opiskelijoita ratkomassa eri yritysten haasteita, kertoo Eero Eloranta.

– Lounais-Suomeen tarvittavien huippuosaajien koulutuksen varmistaminen on FITechin lähiajan tärkein tehtävä, muistuttaa Eloranta.

– Tulevaisuudessa meidän on tärkeää löytää ratkaisuja myös muihin kansallisiin haasteisiin, kuten tietotekniikan erityisosaajien vajeeseen. Valtioneuvoston vuoden 2018 budjettiesityksessä on resursointiesitys FITech Turku -hankkeen lisäksi myös muihin kohteisiin, Eloranta lisää.

FITech Turku -hankkeen johtoryhmä:

Olli Manner, Elomatic pj

Elinkeinoelämän edustajat:

Pekka Heikonen, Pemamek

Tapani Pulli, Meyer-Turku

Juha Rokka, Rolls-Royce

Alueen edustajat:

Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy

Yliopistojen edustajat:

Eero Eloranta, Aalto-yliopisto

Jari Larkiola, Oulun yliopisto

Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto T

Tapio Salakoski, Turun yliopisto

Petri Suomala, Tampereen teknillinen yliopisto

Seppo Niemi, Vaasan yliopisto

Kim Wikström, Åbo Akademi

FITechin johtokunta:

Eero Eloranta, Aalto-yliopisto pj

Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto

Mikko Hupa, Åbo Akademi

Jari Jokinen, Tekniikan akateemiset ry

Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ry

Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Petri Suomala, Tampereen teknillinen yliopisto

Kalle-Antti Suominen, Turun yliopisto

Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto

FITech (Finnish Institute of Technology) on tekniikan alan yliopistojen muodostama verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Sen tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille. Yhteistyöyliopistoon kuuluvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. FITechin perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry.