Springboard ylitti tavoitteensa

Samanaikaisesti Turussa, Tallinnassa ja Riiassa toteutettu Central Baltic Startup Springboard -yhteishanke lähestyy päätöstään. Kahden vuoden aikana on toteutettu rajat ylittäviä kiihdytysohjelmia, mentorointeja ja ideoiden vaihtoa kymmenien startup-yritysten tai sellaiseksi tähtäävien välillä. Uudenlaisen yhteistyön tavoitteena oli kiihdyttää startupien kasvua. Tulokset olivat jopa tavoiteltuja parempia.

Central Baltic Startup Springboard -projekti alkoi vuoden 2015 lopulla. Hankekonsortio muodostui Tallinnassa, Riiassa ja Turussa toimivista paikallisen yliopiston ja Science Park -toimijan muodostamista yhteistyöpareista. Turussa parin muodostivat Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy.

– Projektiin osallistui 81 tiimiä ja niissä yhteensä 179 jäsentä kolmessa eri kaupungissa. Hankkeen aikana tuettin yhteensä 18 rajat ylittävän yhteistyöyrityksen rakentumista. Niistä neljässä oli avainresursseja rajojen ulkopuolelta. Luvut osoittavat, että sekä kansainvälistä startup- että kehitysorganisaatioiden keskinäistä yhteistyötä Turun, Tallinnan ja Riian välillä onnistuttiin edistämään, sanoo projektipäällikkönä toiminut erityisasiantuntija Johanna Puhtila Turku Science Park Oy:stä.

Paikalliset markkinat Suomessa, Virossa ja Latviassa ovat hyvin rajalliset. Startup-yrityksen olennainen piirre on kuitenkin skaalautuvuus myös isommille markkinoille.

– Kansainvälinen menestys vaatii globaalia ajattelua, kansainvälisiä verkostoja ja rohkeutta kehittää omaa yritystoimintaansa siihen suuntaan. Siksi tämä hanke perustettiin ja sille haettiin rahoitusta EU:n Central Baltic -rahoitusohjelmasta. Nyt kun olemme lähellä hankkeen päättymistä, on todella hienoa todeta, että osallistujat saivat siitä todella paljon hyötyjä. Täällä Turussa meillä oli 29 mukaan valittua tiimiä tai jo perustettua yritystä kolmessa 10-viikkoisessa kiihdytysohjelmassa, Johanna Puhtila jatkaa.

Turkulaisen Ville Nikolan startup-yritys Grail Group Oy hyöytyi etenkin kansainvälisen mentoroinnin tarjoamista näkökulmista Springboard-hankkeessa. Kuva: Andres Raudjalg.

 

Turkulaisen Grail Group Ltd:n hallituksen puheenjohtaja ja e-Sports Manager Ville Nikola kertoo yrityksensä hyötyneen muun muassa kiihdytysohjelman myötä laajentuneista kontaktiverkostoista. Kaikkein arvokkaimpana hän on kokenut kansainvälisistä mentoroinneista kertyneen palautteen, jonka myötä yritys rohkeni kehittää ideaansa, ja perustajat saivat lisää puhtia oman unelmansa toteuttamiseen.

Jo perustetuille ja alkuvaihettaan eläville yrityksille hanke tarjosi lisäksi apuja oikeiden business to business -kontaktien löytämiseen.

– Erityisen hienoa oli nähdä kuinka tiimit tekivät yhteistyötä toinen toistensa auttamiseksi. Yhdessä startupissa saattoi olla ohjelmointiosaamista, toisessa taas viestinnän ja markkinoinnin taitoja. Mukaan mahtui myös startupeja, jotka rekrytoivat uusia jäseniä sellaisista tiimeistä, joiden idea ei tällä kertaa noussut siivilleen, Johanna Puhtila kertoo.

FAKTOJA JA LUKUJA:

 • Hanke alkoi marraskuussa 2015
 • Kolme yhteistyönä toteutettua startupien kiihdytysohjelmaa Turussa, Tallinnassa ja Riiassa
  • osallistujina yhteensä 81 startup-tiimiä tai -yritystä (tavoite 45–90)
  • tiimeissä yhteensä 179 jäsentä (tavoite 150)
  • 18 rekisteröityä yhteistyöyritystä (tavoite 15)
  • joukossa neljä joint-yritystä (tavoite 2–4)
 • Hankkeen rahoitus EU:n Central Baltic 2014–2020 -rahoitusohjelmasta
 • Partnerit:
  • Turku: Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy
  • Tallinna: Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tallinn Science Park Tehnopol
  • Riika: Riian teknillinen yliopisto ja Latvia Tehcnology Park