Venäläis-suomalainen Life Sciences Center tiivistää Turun ja Pietarin yhteistyötä

Pietarissa avautunut Russian-Finnish Life Sciences Center tarjoaa areenan suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden, sekä lääke- että biolääkeyhtiöiden asiantuntijoiden väliselle vuorovaikutukselle.

Russian-Finnish Life Sciences Centerin avajaisissa tiloihin tutustumassa mm. Pietarin State Chemical Pharmaceutical Academyn (SPCPA) rehtori Igor Narkevich (vas.), TY:n rehtori Kalervo Väänänen, Åbo Akademin vararehtori Niklas Sandler ja Turku Science Park Oy:n tj. Niko Kyynäräinen. Kuva: Alekseeva Valeriya.

 

Tänä vuonna neljättä kertaa järjestettävän venäläis-suomalaisen symposiumin Experience of Cooperation between Universities and Pharmaceutical Companies: From Research to Practiceyhteydessä esitellään myös virallisesti yhteinen venäläis-suomalainen keskus – Russian-Finnish Life Sciences Center.

Russian-Finnish Life Sciences Center on kolmen suomalaisen ja kahden venäläisen yhteistyökumppanin perustama keskus. Kumppanit ovat St. Petersburg Chemical-Pharmaceutical Academy, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turku Science Park ja yhteistyöprojekti Medico-Pharmaceutical Projects: XXI Century.

Symposiumin yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa viiden kumppaniorganisaation johtajat kertoivat keskuksen työstä ja kehityksestä.

Russian-Finnish Life Sciences Center tarjoaa yksilöllisen paikan suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden, sekä lääke- että biolääkeyhtiöiden asiantuntijoiden väliselle vuorovaikutukselle sekä ideoiden, tiedon ja kokemuksen jakamiseen.

– Uskomme, että tämä projekti johtaa vahvempaan yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen ja lääkeyhtiöiden välillä, tukee tieteellistä tutkimusta lääkekehityksen alueella, sekä edistää Suomen ja Pietarin välistä ystävyyttä, kertoo SPCPA:n rehtori Igor Narkevich.

Kohti tiiviimpää yhteistyötä

Myös yhteistyön turkulaiset osapuolet tunnistavat yhteistyön mahdollisuudet.

– Turun yliopistolla on jo käynnissä yhteisiä projekteja SPCPA:n kanssa, ja tämä hanke tulee vahvistamaan yhteistyötämme myös jatkossa, sanoo rehtori Kalervo Väänänen.

– Olemme iloisia, että yhteistyö tiivistyy entisestään ja voimme rakentaa systemaattisemmin yhteistyötä aina tutkijavaihdoista yritysyhteistyöhön. On tärkeää, että toimijat oppivat tuntemaan toisensa laaja-alaisesti, jotta molemminpuolista asiantuntijuutta voidaan hyödyntää, sanoo Åbo Akademin tutkimuksesta vastaava vararehtori Niklas Sandler.

– Uusi keskus tulee nostamaan pitkäaikaisen yhteistyömme uudelle tasolle, kertoo puolestaan BioCity Turun tieteellinen johtaja Jyrki Heino.

– Keskus tarjoaa mahdollisuuden suomalaisten ja venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyölle ja kehitykselle molempien maiden markkinoilla, Turku Science Parkin erityisasiantuntija Teppo Laaksonen kokee.