Korkeakouluyhteistyöstä ideoita yritystoiminnan kehittämiseen

Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa, joka on uutta luova, monialainen ja kansainvälinen osaamispotentiaali kaupunkikehitykselle ja alueen elinkeinoelämälle. Valtion ja Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen turvin kehitetään myös alueen korkeakouluosaamisen valjastamista yritystoiminnan tueksi.

Vuosi sitten solmitun Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen teemoihin kuuluu vetovoimaisen innovaatioympäristön kehittäminen. Tässä myös alueen korkeakouluilla on merkittävä rooli. Oikeiden korkeakoulukumppaneiden ja toimijoiden löytämisessä yrityksiä neuvoo Turku Science Park Oy, joka koordinoi kasvusopimuksen korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön sekä opiskelijayrittäjyyteen keskittyvää osahanketta.

– Turkulaiset korkeakoulut ovat alueemme yritysmaailmalle monipuolinen yhteistyökumppani. Yhteistyön mahdollisuudet ovat laajat. Tarjolla on paitsi osaavaa työvoimaa, myös tukea, vinkkejä ja apua yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen tai tuotekehitykseen, kertoo Turku Science Park Oy:n erityisasiantuntija Tero Keva.

Yritykset kaipaavat uusia tuote- ja palveluinnovaatioita sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta kilpailukykynsä säilyttämiseksi ja uusien markkinoiden valloittamiseksi. Keva muistuttaa, että korkeakouluyhteistyötä yritykset voisivat käyttää useamminkin.

– Erityisesti pk-yritykset eivät usein tule ajatelleeksi sitä, että korkeakouluista voisi olla niille oikeasti jotain apua. Tukea yritys voi saada niin koulujen henkilökunnalta kuin opiskelijoiltakin. Opiskelijat tekevät yrityksille esimerkiksi opinnäytetöitä ja erilaisia projektitöitä, joista yritykset saavat uusia ideoita ja näkökulmia toimintaansa.

Keva kertoo, että toimeksiannot voivat olla hyvin erilaisia. Toiset ovat pienimuotoisia, toiset taas laajempia, esimerkiksi korkean jalostusasteen tuotteiden kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Aiheesta kiinnostuneita Keva kehottaa olemaan yhteydessä suoraan häneen.

– Olen mielellään tukena kaikissa korkeakouluyhteistyötä koskevissa kysymyksissä sekä oikeiden toimijoiden etsimisessä.

Tero Kevan tavoittaa puhelimesta 044 780 7457 tai sähköpostista tero.keva@turkusciencepark.com.