Turku Science Park Oy:n kiihdyttämöpalvelut laajenevat

Turun seudun positiivinen rakennemuutos näkyy myös yritysten tarpeessa kehittää liiketoimintaansa ja pitkäjänteistä kilpailukykyään. Seudun kuntien yrityspalveluista vastaava Turku Science Park Oy valmistautuu etenkin meri- ja valmistavan teollisuuden yrityksiä palvelevan kiihdytysohjelman käynnistämiseen. Valmistelusta vastaa yhtiön erityisasiantuntijana elokuun alussa aloittanut kokenut liike-elämän osaaja Jukka Laiterä.

Turun seudulla toimivan valmistavan teollisuuden tueksi valmistellaan Turku Science Park Oy:ssä omaa kiihdytysohjelmaa.

 

Ennen kokemattoman pitkiksi muodostuneet tilauskirjat ovat tuoneet Turun seudulle positiivisen rakennemuutoksen, jossa perinteinen valmistava teollisuus on noussut uuteen arvoon. Seudulla tarvitaan ripeitä toimia osaavan työvoiman turvaamiseksi etenkin auto- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Samaan aikaan teollisuudessa ja yrityksissä on tarve jatkuvaan uudistumiseen ja kehittämiseen.

– Tässä tilanteessa meidän tehtävänämme on varmistaa, että alueen yritysten käytössä ovat parhaat mahdolliset palvelut kasvun ja kehittymisen tueksi. Siksi tavoitteenamme on avata uusi, teollisuutta palveleva yritysten kiihdytysohjelma nopealla aikataululla, sanoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Uuden, etenkin meri- ja valmistavaa teollisuutta palvelevan kiihdytysohjelman käynnistämisestä vastaa yhtiössä DI Jukka Laiterä. Hän aloitti Turku Science Park Oy:n Senior Advisorina 1.8.2017. Laiterän tehtävänä on valmistella malli niin kansainvälisesti kuin kansallisesti toimivasta kiihdytysohjelmasta. Laiterä käy suunnitteluvaiheessa keskusteluja keskeisten meriklusterin yritysten sekä kansallisten kehittäjätahojen kanssa.

– Kasvun turvaaminen edellyttää jatkuvasti uusia liiketoiminnallisia avauksia sekä kilpailuedun säilyttämistä valituilla alueilla. Positiivinen rakennemuutos antaa valtavasti mahdollisuuksia toteuttaa uusia liiketoimintakonsepteja Suomessa. Lisäksi tilanne avaa mahdollisuuksia mutta myös tarpeen lisätä Suomen vetovoimaa kansainvälisten osaajien, tiimien ja startup-yritysten houkuttelemiseksi, Laiterä arvioi.

Jukka Laiterällä on yli 30 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä teollisuudessa, kansainvälisessä liiketoiminnassa, verkottumisesta ja yritysten perustamisesta ulkomaille. Hänen erikoisaluettaan on erityisesti laivanrakennuksen ja meriteollisuuden tuotteiden myynti ja suunnittelu. Laiterä toimi pitkään raisiolaisen Deltamarin-yhtiöiden toimitusjohtajana ja suurimpana osakkeenomistajana.

Turku Science Parkin tavoitteena on käynnistää kansainvälisen tason kiihdyttämötoiminta kaikilla Turun seudun vahvuusalueilla. Ensimmäisenä toimintansa aloitti tammikuussa 2017 kansainvälisen tason Life Science -kiihdyttämö. Nyt valmisteilla olevan meri- ja valmistavan teollisuuden kiihdyttämön lisäksi tulevaisuudessa tavoitteena on käynnistää vastaava toiminta myös Cleantech-alan yrityksille.