Health Access tukena Korean valloituksessa

Organisaatiot Suomesta, Virosta, Latviasta ja Ruotsista vauhdittavat viime vuonna alkaneessa CB Health Access -hankkeessa terveysteknologian vientiä Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, Intiaan ja Ugandaan. Kevään 2017 aikana 14 yritystä vieraili Etelä-Koreassa, joka on hankkeen ensimmäinen kohdemaa. Etelä-Korean yhteyksien rakentamisesta on vastannut Turku Science Park Oy.

Tunnelmia Health Accessin osastolta Korean KIMES-tapahtumassa.

 

– Tarjoamme yrityksille taustatietoa kohdemaiden markkinoista, yksilöllistä valmennusta ja autamme paikallisten kontaktien ja potentiaalisten kumppaneiden tavoittamisessa. Tavoitteena on, että projektiin osallistuvat yritykset saavat syntymään kauppaa kohdemarkkinoilla, sanoo Turku Science Park Oy:ssä projektista vastaava Teppo Laaksonen.

Hankkeen kokonaiskesto on kolme vuotta. Sen aikana kuhunkin kohdemaahan on tavoitteena viedä 17–22 yritystä. Yrityksiltä edellytetään sitoutumista käynnistää tuotteiden ja osaamisen vienti markkinoille hankkeen avatessa sille väyliä. Etelä-Korea valikoitui ensimmäiseksi kohdemaaksi. Maan terveysteknologiamarkkinoista laadittiin asiantuntijoiden johdolla syvällinen selvitys ja kevään 2017 aikana yritykset ovat vierailleet maassa.

Uusia yhteyksiä Koreaan

Kevään kuluessa Etelä-Koreassa verkostoja on rakennettu potentiaalisiin jakelijoihin, investoreihin, alihankkijoihin ja regulatiivisen puolen toimijoihin. Lisäksi yritykset osallistuivat myös kansainvälisiin messutapahtumiin BioKoreaan ja KIMESiin (Korea International Medical & Hospital Equipment Show).

– Etelä-Korean ohjelmaan osallistuneet yritykset olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa antiin. Tärkeintä olivat luonnollisesti kontaktit, mutta paikallisesta yrityskulttuurista kertynyt ymmärrys koettiin myös erittäin tärkeäksi osaksi, Laaksonen kertoo.

Vierailun jälkeen monet yritykset ovat jatkaneet neuvotteluja eteläkorealaisten kanssa, lähinnä tuotteiden markkinoinnista ja jakelusta maassa, mutta myös investointi- ja valmistuskysymyksistä keskustelut ovat jatkuneet.

Intia, Uganda ja USA seuraavina

CB Health Access -hankkeen vastuullinen pääpartneri on Tallinn Science Park Tehnopol Virossa. Turku Science Parkin ohella mukana ovat myös Tartu Biotechnology Park, latvialainen Enixus Baltics, Swedish Medtech ja Swecare Foundation. Hankkeen rahoituksesta vastaa EU:n Central Baltic Interreg -rahoitusohjelma.

Seuraavassa vaiheessa, tulevana syksynä, hanke jatkuu uusilla kohdemailla. Vuorossa ovat silloin Intia, Uganda ja USA. Sekä Intian että Ugandan markkinoista kiinnostuneille yrityksille on vielä joitakin paikkoja tulevilla matkoilla. Ohjelma kattaa 85 % valmennus- ja matkakuluista. Lisätietoja voi kysellä Teppo Laaksoselta, teppo.laaksonen@turkusciencepark.com. Hankkeen internetsivut ovat osoitteessa https://www.cbhealthaccess.eu/.