Julkiset ja yksityiset yrityspalvelut tiivistävät yhteistyötään

Turun seudun yrityspalvelutoimijat vahvistavat yhteistyötään. Kesän jälkeen perustetaan yhdistys, jonka yritysjäsenet täydentävät yrityspalvelupiste Potkurin tarjontaa. Tavoitteena on luoda luonteva väylä perustamisneuvonnasta yritystoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoihin ja siten helpottaa yritystoiminnan käynnistämistä.

Yhdistystä suunniteltiin Potkurissa kesäkuun alkupuolella pidetyssä työpajassa.

 

Turku Science Park Oy ja Turun ammattikorkeakoulun SELKO-hanke kehittävät yhteistyönä Turun seudun yrityspalveluita. Pääpaino on alkavissa yrityksissä, joille suunnattujen palveluiden kehittämiseen on otettu mukaan myös yksityiset palveluntarjoajat.

Tärkeä osa palvelun ja palvelupolun kehittämistä on uuden, yrityspalveluita tarjoavien yritysten muodostaman yhdistyksen perustaminen. Näin halutaan helpottaa yritystoiminnan käynnistysvaiheessa tarvittavien asiantuntijapalveluiden löytämistä.

Ideoita tulevalle yhdistykselle

Perjantaina 9.6. pidetyssä työpajassa lähes 50 eri yritysten ja organisaatioiden edustajaa pohti perustettavan yhdistyksen toimintaa ja ohjasi sen valmistelua. Mietittävänä oli kysymyksiä yhdistyksen säännöistä, toiminnan kehittämisestä, markkinoinnista ja myös toimintamallia mahdollisesti odottavista haasteista.

Työpajojen keskusteluissa osallistujat ilmaisivat vahvan näkemyksensä siitä, että yhdistys toimii osana aloittavien yritysten palveluiden kokonaisuutta ja lähinnä taustalla, Potkurin palveluita täydentävänä osana. Yhdistyksestä halutaan luoda taustaverkosto, johon osallistuvat toimijat tuntevat toistensa palvelut. Tiedonkulku eri osapuolien välillä koettiin tärkeäksi – läpinäkyvyys on tärkeää myös toiminnan menestymisen kannalta. Potkurin yritysneuvojien ja yhdistyksen jäsenten keskinäinen yhteydenpito ja yhteiset tapaamiset nähtiin tärkeiksi.

Tilaisuudessa kuultiin yrittäjyysasiantuntija Antti Kokkilan kertomana kokemuksia Porista, missä Prizztech Oy:n Yhteispalvelupiste Enter tarjoaa Turun Potkurin kaltaista maksutonta neuvontaa yrityksen perustamista suunnitteleville. Kokkila nosti toiminnasta saatujen hyvien tulosten ohella esiin myös toiminnan palautteeseen ja seurantaan liittyvät haasteet. Varmasti osin sen johdosta työpajassa mietitytti monia toimivan, mutta kevyen ja helposti käytettävän seuranta- ja palautemallin luominen.

Perustamiskokous syksyllä

Uuden yhdistyksen perustamiskokous pidetään syksyllä. Lisää ideoita, palautetta, kysymyksiä ja myös ilmoittautumisia myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana järjestettävään perustamistilaisuuteen voi kertoa Turku Science Park Oy:ssä yritysneuvoja Johanna Ojarannalle. Johannan tavoittaa puhelimesta 044 907 5201 tai sähköpostitse johanna.ojaranta@turkusciencepark.com.

Uuden yrityspalvelutoimijoiden yhdistyksen ideointiin osallistui Potkurissa lähes 50 yksityisen ja julkisen sektorin sekä koulutusorganisaatioiden edustajaa.