Markkinavuoropuhelua kaupungin kehittämishaasteista

Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy järjestivät yrityksille suunnatun markkinavuoropuhelu- ja verkostoitumistilaisuuden Turussa 11.5.2017. Tilaisuus toteutettiin osana 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström avasi yrittäjille kaupungin hankintoihin liittyvää toimintamalliuudistusta.

 

Älykäs Turku asiakkaana, pilotoijana ja kehitysalustana -tilaisuus keräsi Radisson Blu Marina Palace hotelliin yli 100 hengen aktiivisen osallistujajoukon.

Tilaisuuden avasi Turun kaupunkikehitysryhmän johtaja Pekka Sundman. Hän muistutti, että Älykäs kaupunki hakee hankintojen kautta vaikuttavuutta ja tietoa, miten olemassa oleva tarve voidaan ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja Fredrik Lindström nosti omassa puheenvuorossaan esiin markkinavuoropuhelun merkityksen hankintojen valmisteluvaiheessa.

– Hankinnoissa painopistettä on tarkoitus siirtää enemmän suunnitteluun ja seurantaan, vaikka itse kilpailutus onkin keskiössä. Vuoropuhelua myös sopimuksen voimassaolon aikana pyritään lisäämään.

Varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa yhteistyön tärkeyttä korosti myös Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Jorma Saariketo.

– Julkistaho määrittelee tarpeensa ja reunaehtonsa ja yrittäjä puolestaan miettii mahdollisimman innovatiivisen tavan vastata tarpeeseen. Markkinavuoropuhelu on sitä tehokkaampaa mitä varhaisemmassa vaiheessa hankintaa se käynnistyy

Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen korosti kuuden suurimman kaupungin yhteistyötä innovatiivisten hankintojen kehittämisessä ja muistutti, että yhdessä kaupungissa kehitetty toimintatapa voidaan monistaa ja ottaa käyttöön muualla.

Tilaisuudessa varsinaisten markkinavuoropuhelujen ja ideointien teemat liittyivät opastamiseen osana kaupunkikehittämistä, liikkumisen älykkäisiin ratkaisuihin, hyvinvointiteknologian hyödyntämisen haasteisiin sekä tiedolla johtamiseen ja avoimeen dataan liiketoiminnan mahdollistajana.

Kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen Turun kaupungilta ja erityisasiantuntija Sami UusitaloTurku Science Park Oy:stä käsittelivät Aurajokivartta kaupungin matkailun vetovoimatekijänä ja kaupunkilaisten olohuoneena. Jokirantaan ja tapahtumiin liittyvät opastamisen nopeat kokeilut ovat osa syksyllä alkavaa 6Aika-pilottia, jossa ovat mukana myös Helsinki ja Tampere.

Kehittämispäällikkö Mikko Pakarinen ja muutosagentti Kirsi Kiviniemi Turun kaupungilta avasivat hyvinvointitoimialan tarpeita ja mahdollisuuksia useista eri näkökulmista.  Digitalisaation, robotiikan ja automatiikan hyödyntämiselle on tulevaisuuden hoitotyössä moninainen tarve.

Civitas Eccentric – hankkeessa kehitetään fiksua liikkumista. Tähän liittyen hankepäällikkö Stella Aaltonen ja diplomityötään aiheesta tekevä Petteri Kääriä Turun kaupungilta esittivät yritysten edustajille Kupittaalle suunniteltavaa liikkumispistettä, joka yhdistää erilaiset liikkumistavat sujuvaksi matkaketjuksi.

Kehitysjohtaja Rami Savila ja projektipäällikkö Tarja Vuorinen käsittelivät tiedolla johtamista ja avointa dataa, jotka liittyvät vahvasti kaupungin 6Aika kärkihankkeiden osatoteutuksiin. Yrityksiltä kerättiin näkemyksiä kysymyksiin ”millaista liiketoimintaa tekisit julkishallinnon avoimella datalla?” sekä ”millaisia digitaalisia palveluja kehittäisit kaupungissa?”.

Tilaisuus sai osallistujilta runsaasti positiivista palautetta. Tietoisuus kaupungin kehittämishaasteista lisääntyi, ja tilaisuudelle toivottiin jatkoa. Osallistujilta saatiin myös hyviä kehittämisideoita jatkoa varten.

Lisätietoja  Turku Science Park Oy:ssa antaa Marko Latokartano marko.latokartano@turkusciencepark.com.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen Innovatiivisten julkisten hankintojen kokonaisuuden tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa.